Betere mogelijkheden voor doorstart na faillissement in zicht

Er is licht aan de horizon voor ondernemingen die failliet zullen worden verklaard, maar voor wie een doorstart goed mogelijk is. Er is een wet in voorbereiding die het mogelijk maakt dat al vóór een faillietverklaring op verzoek aan een onderneming kan worden meegedeeld wie de curator zal worden. Op die manier kan de ondernemer het faillissement onder auspiciën van de te benoemen curator voorbereiden en zich ook richten op een mogelijke doorstart van zijn of haar bedrijf.


De toekomstig curator is uitdrukkelijk geen adviseur van de ondernemer of toezichthouder. Hij dient , ook als toekomstig curator de belangen van de gezamenlijke crediteuren in het oog te houden.

Het kabinet wil ondernemers stimuleren tijdig hulp te zoeken en zo een doorstart van gezonde bedrijfsonderdelen na faillissement beter mogelijk te maken. Met de in voorbereiding zijnde maatregelen is er meer kans dat wordt voorkomen dat leveranciers niet meer willen leveren en dat klanten en personeel weglopen. Dat is in de bestaande situatie nog wel vaak het geval, wat de doorstart van gezonde bedrijfsonderdelen kleiner maakt.

Met de beoogde maatregel kan de curator direct na faillietverklaring aan de slag met de uitvoering en hoeft zich niet eerst te verdiepen in de stukken en de onderneming. Dat is immers in de voorfase al gebeurd. Op die manier kan de doorstart zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Het betekent ook dat de kans op een hogere opbrengst bij verkoop van de gezonde onderdelen groter wordt, wat weer goed is voor de schuldeisers.

De toekomstig curator moet in de nieuwe situatie de ondernemer bijsturen waar deze bij de voorbereidingen voor het faillissement en de mogelijk doorstart verkeerde beslissingen dreigt te nemen.

Wilt u meer weten over de op handen zijnde wetgeving en de juridische mogelijkheden – onder meer over ondernemingsvormen – bij een doorstart? Bel ons voor het maken van een afspraak.