Betere bescherming erfgenamen tegen onverwachte schulden in zicht

Onverwachte schulden uit een erfenis moeten in de toekomst een minder probleem gaan vormen voor erfgenamen. Nu komen erfgenamen die zich geconfronteerd zien met een onverwachte schuld uit een erfenis bedrogen uit en zijn met eigen geld aansprakelijk voor voldoening van die schulden. Het kabinet wil dit voorkomen in gevallen dat de erfgenamen niets te verwijten valt omdat zij de schuld niet kenden en er ook niet van op de hoogte konden zijn.


Onverwachte schulden uit een erfenis moeten in de toekomst een minder probleem gaan vormen voor erfgenamen. Nu komen erfgenamen die zich geconfronteerd zien met een onverwachte schuld uit een erfenis bedrogen uit en zijn met eigen geld aansprakelijk voor voldoening van die schulden. Het kabinet wil dit voorkomen in gevallen dat de erfgenamen niets te verwijten valt omdat zij de schuld niet kenden en er ook niet van op de hoogte konden zijn.

De bestaande wetgeving voorziet alleen in de zogenaamde beneficiaire aanvaarding van de erfenis. Dat betekent dat de erfgenamen alleen de goederen en opbrengsten uit de erfenis krijgen die overblijven na aftrek van de schulden. De erfgenaam die gekozen heeft voor beneficiare aanvaarding hoeft nooit meer te betalen dan het hem of haar nagelaten vermogen.

In de situatie dat erfgenamen niet beneficiair maar zuiver hebben aanvaard – en dat is de grote meerderheid – kunnen nu grote problemen ontstaan. Die erfgenaam erft alle bezittingen én schulden. Het komt tegenwoordig nogal eens voor dat een erfgenaam geconfronteerd wordt met een onbekende schuld die niet meer uit de erfenis kan worden betaald. De erfgenaam moet dan de schuld met eigen geld betalen. Voor die gevallen bereidt het kabinet nu een beschermingsconstructie voor. In dergelijke uitzonderlijke omstandigheden gaat de erfgenaam worden beschermd als hem of haar niets valt aan te rekenen. Een schuld die het gevolg is van een niet verkocht huis valt niet onder de nieuwe regeling. Hypotheekschulden worden verondersteld bekend te zijn bij erfgenamen.

Erfgenamen die te maken krijgen met onverwachte schulden waarvan hen niet kan worden verweten dat zij daarvan niet op de hoogte zijn, kunnen – zodra de nieuwe regels zijn ingegaan – straks bij de kantonrechter aankloppen om ontheffing te vragen. De kantonrechter kan volledige ontheffing geven, zodat de erfgenaam alleen voor de onverwachte schuld opdraait voor zover er nog geёrfd vermogen is. Gedeeltelijke ontheffing betekent dat de kantonrechter aangeeft welke schulden de erfgenaam nog wel met eigen vermogen moet betalen.

Wilt u meer weten over de verschillende manier waarop u een erfenis kunt aanvaarden of verwerpen? Bel ons voor het maken van een afspraak.