Bestuurslid persoonlijk aansprakelijk

Zit u in het bestuur van een vereniging? Of gaat u dat binnenkort doen? U bent dan mogelijk meer met de vraag bezig hoe u daar invulling aan gaat geven dan met de vraag in welke mate u persoonlijk aansprakelijk bent in die functie. Natuurlijk, primair is de vereniging of stichting aansprakelijk voor schulden. Maar het is onder omstandigheden mogelijk dat u aansprakelijk wordt gesteld. Welke omstandigheden?


Persoonlijk bent u alleen aansprakelijk als u verwijtbaar, onbehoorlijk handelt. In de praktijk zijn daar voorbeelden van. Echter, elk voorbeeld staat op zich, heeft te maken met een specifieke situatie of claim. We noemen er toch enkele om u een indruk te geven.

· Geen boekhouding bijhouden of niet dan wel te laat een jaarrekening opmaken.

· Beslissingen met grote financiële gevolgen zonder daarvoor de vereiste procedure te volgen.

· Onzorgvuldig omgaan met kredietbewaking.

· Handelingen verrichten die in strijd zijn met het doel van de vereniging of stichting.

· Niet goed omgaan met tegenstrijdige belangen tussen uzelf als privépersoon en als bestuurder van de vereniging of stichting.

· Verplichtingen aangaan waarvan u kunt weten dat de vereniging of stichting die niet na kan komen.

· Het ontvangen of betalen van “zwart geld”.

Overigens geldt er primair een collectieve verantwoordelijkheid voor het bestuur, maar daarnaast zijn ook alle individuele bestuurders hoofdelijke aansprakelijk. U kunt als individuele bestuurder aansprakelijk worden gesteld voor de volledige schade die voortvloeit uit fouten van u én uw medebestuurders.