Bestuurder onderneming aansprakelijk; let op verplichtingen

Een rechtspersoon – zoals de besloten vennootschap – kan zelf geen handelingen verrichten, dat zal de bestuurder namelijk moeten doen. Als formele bestuurder (directeur) of als feitelijke bestuurder (u bent geen directeur maar wel feitelijk de baas) heeft u allerlei wettelijke verplichtingen. Welke dat zijn, leest u in deze bijdrage.


Het voeren van een administratie en een deugdelijke jaarrekening is een eerste verplichting. Als de rechtspersoon vervolgens failliet gaat dan is in principe de bestuurder niet aansprakelijk. Tenzij kan worden aangetoond dat het bestuur haar taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en dat aannemelijk is dat dat onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van dat faillissement.

Bij een onbehoorlijke taakvervulling moet sprake zijn van een ernstig verwijt. Wanneer sprake is van een ernstig verwijt is afhankelijk van de feitelijke situatie.

Voorbeelden van onbehoorlijke taakvervulling uit de praktijk zijn:

  1. De bestuurder sluit een contract af waarvan hij weet dat de vennootschap dat niet na kan komen;
  2. De bestuurder schendt wettelijke en statutaire bepalingen;
  3. De bestuurder stelt zijn eigen (financiële) belangen boven die van de vennootschap;
  4. De bestuurder neemt onnodige financiële risico's.

Als het bestuur niet heeft voldaan aan zijn administratieve verplichtingen dan wordt onweerlegbaar vermoed dat het bestuur haar taak onbehoorlijk heeft vervuld.

In faillissementen wordt regelmatig geen administratie aangetroffen. Dat kan overigens meerdere oorzaken hebben.

Partijen kunnen er ook bewust voor kiezen om geen administratie aan de curator te overhandigen.

Zorg voor het voeren van een deugdelijke administratie, leg bij verkoop van de vennootschap vast dat die administratie ook feitelijk is gevoerd, en begrijp dat het niet alleen gaat om de formele, maar ook de feitelijke bestuurders! De niet besturende echtgenoot of echtgenote die de scepter zwaait is wel aansprakelijk!

Wilt u meer weten over uw aansprakelijkheid als formeel of feitelijk bestuurder van een onderneming? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.