Bestuur en toezicht verenigingen en stichtingen wordt moderner

Taken en verantwoordelijkheden van bestuurders en commissarissen bij een vereniging, stichting, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij worden in de nabije toekomst veel duidelijker dan ze ooit geweest zijn. Volgens het wetsvoorstel dat nu door het parlement wordt geloodst, wordt het voor bestuurders en toezichthouders duidelijker wat van hen verwacht wordt. Daarmee is het beter mogelijk ze op hun prestaties te beoordelen en waar nodig te vervangen.


De nieuwe regels gelden voor organisaties in de zorg, het onderwijs en de volkshuisvesting, maar ook voor goede doelen. Doel van de modernisering is verbetering van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij instellingen in de semipublieke sector. Voor bestuurders van niet-commerciële verenigingen en stichtingen gaat een lichter regime gelden. Zij doen hun werk vrijwel altijd als vrijwilliger en krijgen er ook niets voor betaald.

Met de nieuwe regels wordt wettelijke basis gelegd voor een raad van commissarissen bij een vereniging of een stichting. Organisaties kunnen – als de plannen wet worden – ook kiezen voor een bestuursmodel waarin de taken verdeeld worden over uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders.

Verder wordt vastgelegd dat bestuurders en toezichthouders niet mogen meebeslissen over een onderwerp waarbij zij een tegenstrijdig belang hebben. Ook krijgt de rechter ook de bevoegdheid toezichthouders te ontslaan. Die bevoegdheid heeft de rechter al voor ontslag van bestuurders. Soms is dat onvermijdbaar, bijvoorbeeld bij stichtingen . Die hebben immers geen leden of aandeelhouders. Bestuurders en toezichthouders van een stichting kunnen dan op verzoek van het openbaar ministerie of belanghebbenden worden ontslagen als zij hun taak verwaarlozen.

Wilt u meer weten over de bestaande en nieuwe regels over bestuur en toezicht? Bel ons voor het maken van een afspraak.