Bestuur en toezicht verenigingen en stichtingen versterken

De kwaliteit van het bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen moet beter worden. Om dat te bereiken is door minister Opstelten een wetsvoorstel gemaakt. Als het voorstel wet wordt, zullen bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen meer inzicht hebben in wat er van hen verwacht wordt. Zij kunnen dan op een goed gefundeerde manier worden afgerekend op hun prestaties.

De minister wil het eenvoudiger maken om slecht functionerende bestuurders en toezichthouders te vervangen. Heeft u als bestuurders of toezichthouder uw werk naar eer en geweten zorgvuldig gedaan, dan verandert er voor u niets ten opzichten van de nu nog bestaande regels. De regels gelden voor alle verenigingen en stichtingen, zowel in de semi-publieke sector als in de private sector (goede doelen, spert- en andere verenigingen, en zo meer).


Op basis van de bestaande regels kunnen bestuurders en toezichthouders die hun werk niet goed doen niet bij elke vereniging of stichting aansprakelijk worden gesteld voor daaruit voortvloeiende schade. In de praktijk blijkt dat sommige toezichthouders te weinig tegenwicht aan het bestuur bieden.


De nieuwe regels voor bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen zijn gelijk aan de regels zoals die nu al voor NV’s en BV’s gelden. De regels voor aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders die hun werk niet naar behoren doen, ook in geval van faillissement, worden nu gelijk getrokken. Een andere overeenkomst met de NV- en BV-regels is dat bestuurders en toezichthouders zich in een situatie van tegenstrijdig belang niet met besluitvorming over dat onderwerp mogen bemoeien. Daarmee wordt voorkomen dat persoonlijk belang boven het belang van de vereniging of stichting wordt gesteld.


Bij stichtingen (die geen leden of aandeelhouders hebben) ontbreekt in het algemeen extern toezicht. Bestuurders van stichtingen, die in strijd met de wet of de statuten handelen of die zich schuldig maken aan wanbeheer, kunnen op verzoek van het openbaar ministerie of iedere belanghebbende reeds door de rechter worden ontslagen. Als de nieuwe wet in werking treedt, zal dit ook gaan gelden voor toezichthouders.


Wilt u meer weten over bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen? Bel ons voor het maken van een afspraak.