Besluit Hoge Raad over gelijkheid vermogen voor erfbelasting komt er aan

Ruim een jaar geleden besliste de rechtbank Breda dat een vrijstelling van 75% voor ondernemingsvermogen in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Ook verkrijgers van particulier vermogen zouden recht moeten hebben op deze vrijstelling. Dat heeft tot de nodige commotie geleid. Vijf concrete gevallen zijn in een proefprocedure aan de Hoge Raad voorgelegd. Als het aan de Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad ligt verklaart de Hoge Raad het onderscheid in de Successiewet tussen de belasting van particulier vermogen en ondernemingsvermogen tot op zekere hoogte in strijd met het internationaal verankerde gelijkheidsbeginsel. Het wachten is nu op de uitspraak van de Hoge Raad.


Per 1 januari 2010 is de grens voor vrijstelling van de heffing van erfbelasting in het geval van bedrijfsopvolging verhoogd van 75% naar 100% voor het eerste miljoen ondernemingsvermogen en 83% voor het resterende ondernemingsvermogen. De Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad (A-G) vindt dat de wetgever bij het vaststellen van deze maatregel geen blijk heeft gegeven van een objectieve en redelijke rechtvaardiging om gelijke gevallen verschillend te behandelen.

De A-G vindt de bedrijfsopvolgingsregeling in strijd met het gelijkheidsbeginsel en discriminatieverbod voor zover de vrijstelling voor de erf- en schenkbelasting hoger is dan 75% van het verkregen ondernemingsvermogen. Daarboven is volgens de A-G sprake van een willekeurig vastgesteld fiscaal voordeel voor een beperkte groep.

Als de Hoge Raad uiteindelijk de A-G volgt, dan moet ook aan mensen die niet-ondernemingsvermogen (particulier vermogen) hebben geërfd (alsnog) een dergelijke vrijstelling worden gegeven als de verkrijging op of na 1 januari 2010 heeft plaatsgevonden. Verkrijgers van particulier vermogen zouden dan recht hebben op een vrijstelling van (100% - 75% =) 25% over de eerste € 1.006.000 en (83% - 75% =) 8% over het meerdere.

Het is nog niet bekend wanneer de Hoge Raad uitspraak gaat doen.

Wilt u meer weten over erven, erfenissen en erfbelasting? Bel ons voor het maken van een afspraak.