Beroep op ontbindende voorwaarde moeizaam mogelijk

Dat het oppassen is met ontbindende voorwaarden in koopovereenkomsten, is geen nieuws. Er zijn al veel rechtszaken over gevoerd. Als verkoper raakt u eerder verzeild in geschillen dan u mogelijk veronderstelt. Dat blijkt uit een situatie waarin de verkoper een deel van een woning verkoopt, welke verkoop hij kan ontbinden als op een bepaalde datum geen onherroepelijke splitsingsvergunning van de gemeente is verkregen.


Per in de overeenkomst vermelde datum is er nog geen splitsingsvergunning. De verkoper blijkt pas vier dagen voor het verlopen van de termijn een aanvraag daartoe te hebben ingediend. Bovendien was hij op de hoogte van de minimale termijn van zes weken tussen datum aanvraag en datum onherroepelijke splitsingsvergunning. De rechtbank vond dat voldoende om te concluderen dat de verkoper zelf daarmee de vervulling van de ontbindende voorwaarde heeft teweeggebracht.

Daaraan blijkt niets af te doen dat de verkoper volgens eigen zeggen de aanvraag niet eerder kon doen omdat de omgevingsvergunning pas enkele maanden daarvoor was verleend en hij niet eerder met bouwwerkzaamheden kon beginnen. Ook doet daaraan niets af dat er een niet-meewerkende huurder voor vertraging zorgde. Noch doet daaraan af dat de werkzaamheden langer duurden dan verwacht.

De rechter vindt dat omstandigheden waarop de verkoper zelf invloed kan uitoefenen. Om die reden kan hij geen beroep doen op de ontbindende voorwaarde.

Wilt u meer weten over ontbindende voorwaarden in koopovereenkomsten? Bel ons voor het maken van een afspraak.