Beperking doorschuiven aanmerkelijk belang na overlijden

Het parlement is in deze periode bezig met het aanpassen van verschillende fiscale regels. Eén daarvan is de doorschuifregeling voor aanmerkelijk-belang aandelen die tot een huwelijksgemeenschap behoren ingeval de ondernemer overlijdt. De vraag is in welke gevallen de belastingclaim wel kan worden doorgeschoven en wanneer niet.


De doorschuifregeling voorkomt afrekening over de stakingswinst bij de overleden ondernemer en kan worden toegepast als de erfgenamen de onderneming rechtstreeks (mede) voortzetten. Voldoende is dat een of enkelen dat doen. Als de voorstellen van het (vorige) kabinet worden overgenomen, kunt u alleen nog dat deel van de overdrachtsprijs van de aanmerkelijk-belang aandelen doorschuiven dat toerekenbaar is aan het (materiële) ondernemingsvermogen van de BV.

Op grond van de nu nog geldende regels wordt een verdeling van een ontbonden huwelijksgoederengemeenschap binnen twee jaar na ontbinding voor de aanmerkelijk-belang regeling niet aangemerkt als een vervreemding. Als de plannen van het kabinet door het parlement worden overgenomen dan zal deze bepaling niet van toepassing zijn op bij een verdeling van een huwelijksgoederengemeenschap die door een overlijden is ontbonden.

Wel kunnen – op verzoek – aandelen, die de langstlevende binnen twee jaar na het overlijden toedeelt aan de nalatenschap, worden “doorgeschoven”. Dat kan alleen zover de vennootschap een onderneming drijft. De doorschuifregeling geldt niet voor aandelen in een beleggings-BV, omdat die geen onderneming drijft.

Wilt u meer weten over aanmerkelijk-belang aandelen die tot de huwelijksgemeenschap behoren? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.