Beïnvloeding nieuwe betalingsrechten mogelijk vóór 1 april

Per 2015 zijn er geen toeslagrechten meer. U kunt dan voortaan bij de meitelling betalingsrechten aanvragen. Als u de hoogte van de betalingsrechten wilt beïnvloeden, moet u dat nog vóór 1 april 2014 doen. De hoogte van uw toeslagrechten 2014 is een belangrijke basis voor de hoogte van de betalingsrechten van 2015 tot en met 2018.


Wie in 2014 toeslagrechten met grond huurt, moet er rekening houden met mee dat de waarde van deze gehuurde rechten niet meetelt voor de uitbetaling van 2015 tot en met 2019. Als u als huurder geen landbouwer bent, kunt u het beste de toeslagrechten te kopen. Beëindiging van huur en overname van toeslagrechten moet ook voor 1 april 2014 bij Dienst Regelingen worden gemeld.

Of uw bedrijf rechtstreekse toegang krijgt tot het nieuwe stelsel in 2015, hangt af van drie criteria:

  1. Er moet uitbetaling van toeslagrechten hebben plaatsgevonden in 2013.
  2. Als actieve landbouwer moet u in 2013 Gecombineerde Opgave hebben gedaan.
  3. U bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Als u aan een van deze criteria niet voldoet, kunt u mogelijk nog repareren.

Wilt u meer weten over de overgang van toeslagrechten naar betalingsrechten? Bel ons voor het maken van een afspraak.