Benutten fiscale mogelijkheden schenking kan beter

Uit onderzoek van de ING Bank blijkt dat tweederde van mensen met een vermogen boven € 100.000 geen gebruik maakt van de fiscale mogelijkheden om te schenken Kinderen zijn de belangrijkste bestemming voor een schenking, onder meer als financiële ondersteuning bij studie of bij aankoop van een huis. Een andere belangrijke reden is het benutten van belastingvoordelen.


Heel vaak ligt het schenkingsbedrag op het niveau van de fiscale vrijstelling, namelijk € 5.000 voor kinderen. Een belangrijke reden om niet te schenken is dat potentiële schenkers (vaak ouders) controle willen houden over hun geld.

Bijna iedereen weet dat ouders jaarlijks € 5.000 belastingvrij aan hun kinderen mogen schenken. In iets mindere mate geldt dat voor de bekendheid met de mogelijkheid om eenmalig aan kinderen tussen 18 en 35 jaar € 24.000 belastingvrij te schenken. Nog minder, maar nog steeds in meerderheid, zijn ouders er mee bekend dat zij kinderen in diezelfde leeftijdscategorie eenmalig ruim € 26.000 extra (in totaal € 50.300) belastingvrij mogen geven als dat geld wordt besteed aan studie of woning.

De meeste mensen blijken liever geld bij leven te schenken dan geld na te laten. Echter, daar moet wel iets tegenover staan. Een deel wil bijvoorbeeld alleen schenken als zij achter het bestedingsdoel van de ontvanger staan. Een ander deel wil niet dat aangetrouwde kinderen over het geschonken geld kunnen beschikken en neemt daartoe een uitsluitingsclausule op.
Wilt u controle houden over uw schenking, dan kunt u een “schenking op papier” doen, zodat de ontvanger nog niet over het geld kan beschikken.

Schenkingsplan

Een schenkingsplan biedt u de mogelijkheid om een gedegen planning op te zetten, waarin met al uw wensen rekening gehouden kan worden. In een schenkingsplan legt u vast hoe en wanneer u aan wie gaat schenken in een bepaalde periode, om daarmee ook de fiscale mogelijkheden zo goed mogelijk te benutten.'

Testament

Meer dan een kwart van de mensen met een testament heeft een verouderd testament, zo blijkt uit hetzelfde onderzoek. En minstens een even groot deel van de volwassen Nederlanders heeft helemaal geen testament. Dat kan tot voor u ongewenste gevolgen leiden, u heeft dan geen grip meer op waar uw geld naar toe gaat na uw overlijden.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van schenkingen of het maken van een testament? Bel ons of klik op de link “Meer informatie” op onze homepage en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.