Benoeming tot executeur brengt veel verantwoordelijkheid mee

Ons advies om een executeur te benoemen in uw testament is niet nieuw. Het is een verstandige stap die steeds meer mensen zetten. Maar wat als u wordt benaderd om als executeur op te treden? Wat komt er dan allemaal op u af? Welke rechten heeft u en welke plichten? De verantwoordelijkheden op een rijtje.Als u tot executeur bent benoemd, dan is het goed om te weten dat u nooit verplicht bent uw benoeming te aanvaarden. Pas als degene die u in zijn testament als executeur heeft opgenomen overlijdt, wordt de vraag actueel of u uw benoeming wil accepteren. Dus ook als u die persoon bij leven hebt beloofd ‘het allemaal te zullen regelen’, hoeft u de beslissing pas na het overlijden echt te nemen.

Als u ja hebt gezegd, wat dan? Het ligt eraan wat er in het testament is bepaald. Er zijn drie soorten executeur.

1. Begrafenisexecuteur

Het is goed mogelijk dat u in het testament alleen bent benoemd om de uitvaart te regelen. Dat is dan ook uw taak; niet meer dan dat. U wordt niet bevoegd rekeningen te betalen of goederen uit de nalatenschap te beheren.

2. Beheersexecuteur

De meest voorkomende vorm van executeur is de beheersexecuteur. U bent ondermeer met de volgende taken belast.

- Het regelen van de begrafenis of crematie, tenzij daarvoor in het testament iemand anders is aangesteld.

- Een boedelbeschrijving maken. Dit is de basis voor de erfbelasting en verdeling van de erfenis. Ook bevat de boedelbeschrijving belangrijke informatie voor erfgenamen die nog niet zeker weten of zij de erfenis willen verwerpen.

- Het betalen van schulden, inclusief erfbelasting of begrafeniskosten. Hiervoor mag u eventueel bezittingen verkopen, ook het huis, maar alleen als er geld nodig is voor het betalen van schulden. Zo niet, dan kunt u alleen samen met de erfgenamen de woning verkopen.

- Als executeur bent u verplicht namens de erfgenamen aangifte voor de erfbelasting doen. U bent dan ook aansprakelijk voor het betalen van de erfbelasting. Let daar goed op!

- Bijzondere wensen uit het testament uitvoeren.

- Aan het eind rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen. Dat betekent dat alle uitgaven en inkomsten controleerbaar moeten zijn, bijvoorbeeld met facturen of bankoverzichten. Dit doet u achteraf, maar het is goed als u de erfgenamen ook tussentijds hierover kunt informeren.

De taak van de beheersexecuteur omvat eigenlijk het voor verdeling klaarmaken van de nalatenschap van de overledene. Als uw taak gedaan is, hoeven de erfgenamen zelf alleen die verdeling nog maar te regelen. Die bevoegdheid heeft de executeur dus niet.

3. Executeur-afwikkelingsbewindvoerder

Wel bevoegd tot verdeling bent u, als u door de overledene tot executeur-afwikkelingsbewindvoerder bent benoemd. U hebt dezelfde taken als de beheersexecuteur en krijgt daarnaast in het testament nog verdergaande bevoegdheden toegekend. Het verdelen van de erfenis namens de erfgenamen is een taak die vaak aan de executeur-afwikkelingsbewindvoerder wordt toegekend.

Wat uw taken ook zijn en ongeacht of u daartoe ook verplicht bent, het is verstandig de erfgenamen regelmatig over uw werkzaamheden te informeren. Het afwikkelen van een erfenis kost veel tijd en de erfgenamen zijn vaak onwetend. Regelmatige communicatie kan onvrede en onderlinge wrijving voorkomen. En hebt u hulp nodig? Aarzel dan niet en schakel de notaris in. De notaris is bij uitstek deskundig en dus zeer geschikt u de weg te wijzen.

Wilt u meer weten over de taken van een executeur? Bel ons voor het maken van een afspraak.