Beleggingsverlies niet te verhalen op bewindvoerder

Het economisch tij heeft tal van beleggingen – soms – fors in waarde doen dalen. Als u zelf tijdens de afgelopen jaren verantwoordelijk was voor uw beleggingen, komt dat geheel voor uw rekening. Wat nu als het belegde vermogen in een nalatenschap zat en het beheer daarover was toegekend aan een meerderjarigenbewindvoerder? Zuur voor de erfgenamen en de vraag is of zij de bewindvoerder kunnen aanspreken op het verlies?


Het lijkt voor de hand liggend dat het belegde vermogen na overlijden van de eigenaar daarvan zo snel mogelijk wordt overgeheveld naar een bankrekening. Als die eigenaar bijvoorbeeld enkele jaren voor 2007 – het ingaan van de crisis – is overleden, is dat echter met het oog op het toenmalige economische tij helemaal niet zo voor de hand liggend. Er zijn meerdere factoren die bij de uiteindelijke beoordeling van de aansprakelijkheid van de bewindvoerder van belang zijn.

  1. Was het vermogen ook al voor het overlijden van de eigenaar van het vermogen bij een bank belegd in bijvoorbeeld aandelen en obligaties? Als dat niet het geval zou zijn, dan is mogelijk een machtiging nodig van de kantonrechter om te beleggen.
  2. Heeft de bewindvoerder jaarlijks verantwoording afgelegd over het verloop van de beleggingsrekening in een rekening en verantwoording aan de kantonrechter en is die rekening en verantwoording goedgekeurd?
  3. Heeft de bewindvoerder zich laten leiden door advies van beleggingsspecialisten van een bank en heeft door de marktomstandigheden tijdens het bewind ook een of meer aanpassingen plaatsgevonden?

De enkele omstandigheid dat aan het einde van het bewind de beleggingen in waarde zijn gedaald, is niet voldoende om de bewindvoerder aansprakelijk te houden.

Overigens zijn de Aanbevelingen meerderjarigenbewind wel aangepast en is het beleggen, herbeleggen en wisselen van aandelen en obligaties alleen toegestaan binnen een defensief of zeer defensief beleggingsprofiel. Bij een liquide vermogen van meer dan € 100.000 moet dat vermogen over meer banken zijn verdeeld. Die banken mogen niet onder dezelfde vergunninghouder bij de DNB vallen. Dat is van belang voor de de garantieregeling van de DNB.

Wilt u meer weten over de bevoegdheden, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van bewindvoerders? Bel ons voor het maken van een afspraak.