Belastingfaciliteiten giften aantrekkelijker

Vanaf 1 januari 2012 wordt het fiscaal nog aantrekkelijker om geld te doneren aan goede doelen, cultuurinstellingen, sportverenigingen en organisaties voor ontwikkelingshulp. Dat geldt zowel voor particulieren als voor bedrijven. En, organisaties die zijn aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) krijgen meer ruimte om eigen inkomsten te genereren uit commerciële activiteiten.


De voordelen zijn goed zichtbaar. De belangrijkste zetten wij voor u op een rij:

  1. Stichtingen en verenigingen hebben nu nog een vrijstelling van vennootschapsbelasting voor zover de jaarwinst niet hoger is dan € 7.500. Deze winstdrempel wordt verhoogd naar € 15.000.
  2. Tot nu toe zijn giften aan ANBI's door ondernemers die vennootschapsbelastingplichtig zijn slechts voor 10% aftrekbaar van de belasting. Daarvoor geldt een drempel van € 227 en een maximum van 10% van de winst. Vanaf januari vervalt de drempel en wordt het totaalbedrag van aftrekbare giften opgetrokken naar 50% van de winst met een maximum van € 100.000.

  3. Is een culturele instellingen aangemerkt als ANBI, dan zijn de voordelen nog groter. Voor de inkomstenbelasting mag u dan 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken, bij de vennootschapsbelasting gaat dit ook op, echter gebaseerd op een maximum van € 5.000 aan giften.

  4. Voor vrijwilligers die afzien van een vergoeding is die niet ontvangen vergoeding als gift aftrekbaar. Er moet dan aan enkele voorwaarden worden voldaan. Naast de verklaring dat de vrijwilliger afziet van de vergoeding moet ook de organisatie verklaren dat de vrijwilliger recht heeft op de vergoeding en bereid en in staat zijn deze vergoeding uit te betalen. Ook moet worden verklaard dat de vrijwilliger aanspraak kan maken op de vergoeding en de vrijheid heeft om daarover te beschikken.

Wilt u meer weten over giften in het algemeen of de aftrekbaarheid daarvan in het bijzonder? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.