Belasting en – vrijstellingen op schenken en erven

Per 1 januari 2014 zijn nieuwe tarieven voor de belastingen en de belastingvrijstellingen over schenkingen en erfenissen in 2014 ingegaan. Ook zijn er enkele nieuwe belastingmaatregelen in werking getreden. Zo is de stamrechtvrijstelling – de belastingvrijstelling over ontslagvergoedingen – afgeschaft. Daar tegenover staan enkele voor de belastingbetaler positieve maatregelen, zoals de nog een jaar lang geldende schenkingsvrijstelling van € 100.000 en de gunstiger waarderingsregels bij het erven van een serviceflat.
De tarieven voor belasting en belastingvrijstellingen op schenkingen en erfenissen worden jaarlijks aangepast. Dit jaar geldt voor partners en kinderen van overledenen een belastingpercentage van 10% over de eerste € 117.214 en 20% over het meerdere. Voor kleinkinderen is dat respectievelijk 18 en 36% en voor overige mensen 30 en 40%.

Bij erfenissen geldt voor partners een vrijstelling van € 627.367, voor kinderen en kleinkinderen € 19.868 en voor ouders € 47.053.

Bij schenkingen is de vrijstelling voor kinderen € 5.229 en voor overige begiftigden € 2.092. Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar geldt bovendien een eenmalig verhoogde belastingvrijstelling van € 25.096, oplopend tot € 52.281 als de schenking wordt gebruikt voor eigen woning of studie. Eenmalig kunt u ook gebruik maken van een extra verhoogde vrijstelling van € 100.000 als het geschonken bedrag aan de eigen woning wordt besteed, de begiftigden mogen dan ook anderen zijn dan uw eigen kinderen.

Kijk hier voor een compleet overzicht.