Belasting besparen met stamrecht BV

Bij ontslag heeft u als werknemer in veel gevallen recht op een ontslagvergoeding. Deze gouden handdruk wordt meestal in één keer uitbetaald in het laatste jaar, bovenop de gewone inkomsten. Hierdoor valt de ontslagvergoeding vaak in de hoogste belastingschijf van 52%. Een stamrecht BV geeft u de mogelijkheid om belasting te besparen op de gouden handdruk.


Met de oprichting van een stamrecht BV heeft u de mogelijkheid om de ontvangen afkoopsom gespreid te ontvangen, te beleggen of ermee te ondernemen. U heeft hierbij, als directeur van de BV ook de volledige zeggenschap over het geld. Toch brengt een stamrecht BV ook kosten met zich mee (inschrijving Kamer van Koophandel, administratie). Deze kosten zijn aftrekbaar van de vennootschapsbelasting.

Als u uw ontslagvergoeding wilt ontvangen via uw op te richten stamrecht BV moet u allereerst uw werkgever op de hoogte stellen van uw wensen. U geeft aan de ontslagvergoeding niet via uw laatste loonstrook te willen ontvangen, maar via een (op te richten) BV.

Stamrechtovereenkomst

Uw stamrechtvoornemens laat u vastleggen in een stamrechtovereenkomst tussen uzelf als particulier en de op te richten stamrecht BV en legt deze ter goedkeuring aan de belastingdienst voor. Hiermee voorkomt u dat – als de belastingdienst de goedkeuring achteraf weigert – de oprichting van de BV voor niets gebeurt.

Na de verkregen goedkeuring van de belastingdienst richt u vervolgens bij de notaris de stamrecht BV op met een zo ruim mogelijke doelstelling. Wij verzorgen in veel gevallen ook de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een eventueel naamsonderzoek. Ook moet voor de oprichting van een BV een Verklaring van geen bezwaar worden aangevraagd bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Nog steeds is het nodig om voor een BV een minimumkapitaal van € 18.000 op de rekening van de BV te hebben bij oprichting. Indien u niet de directe beschikking heeft over dit bedrag kunt u in veel gevallen een regeling treffen met de bank (lening). De BV kan met de bankverklaring worden opgericht bij de notaris. De inschrijving bij de KvK kan voltrokken worden en u kunt uw BV aanmelden bij de belastingdienst.

Wilt u meer weten over het oprichten van BV's in het algemeen of de stamrecht BV in het bijzonder? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.