Belang van kind prevaleert bij voogdijtoewijzing

Zodra er onduidelijkheid of onenigheid is over de toewijzing van een voogd voor uw kinderen, komen rechtbank en kinderbescherming in beeld. De vraag die dan moet worden beantwoord is waar de belangen van het kind het beste gediend worden. Wat blijkt: testamentaire voogdij heeft niet altijd het gewenste effect. Zaak dus om het heel goed en nauwgezet te regelen.


De vader van een kind dat niet geboren is in een huwelijksrelatie moet – om een relatie tot dat kind te hebben – het kind erkennen. Het komt in Nederland vaker voor dat een vader het kind wel erkend heeft, maar daarover geen gezag krijgt. Wat nu als de moeder tijdens een ernstige ziekte zonder uitzicht op overleven in haar testament bepaalt dat een ander – bijvoorbeeld een familielid waar zijn tijdens de laatste fase van haar ziekte inwoont – de voogdij over haar kind moet uitoefenen? Heeft de vader die het kind erkend heeft dan ook nog mogelijkheden om het kind aan hem toegewezen te krijgen?

In veel gevallen komt hieraan een voorzieningenrechter te pas. Als de voorzieningenrechter de kans groot acht dat het kind toch aan de vader kan worden toegewezen en daarin gesteund wordt door de Raad voor de Kinderbescherming, dan wordt het kind al bij voorbaat aan de zorgen van de vader toevertrouwd. De beoogde voogd zal in een dergelijk geval wel recht op omgang met het kind toekomen.

Wilt u meer weten over voogdijtoewijzing voor uw kinderen? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.