Belang van het kind centraal bij toewijzing voogdij

Het belang van een kind is doorslaggevend bij de vraag of het kind wordt toegewezen aan de door de overleden moeder benoemde voogd of aan de natuurlijke vader van het kind. Als het kind al jarenlang slechts sporadisch contact met de vader heeft gehad, slaat de balans uit in het voordeel van de voogd.


Als de natuurlijke vader, die het kind wel heeft erkend, al jarenlang nauwelijks contact met het kind heeft gehad – ook al is dat buiten zijn wil gebeurd – dan zal hij in het algemeen als een vreemde voor het kind worden bestempeld. Als hij na het overlijden van de moeder van het kind het gezag over het kind opeist, dan zal de rechter afwegen of er gegronde vrees bestaat dat bij inwilliging van die eis de belangen van het minderjarige kind zouden worden verwaarloosd of niet.

Voor de rechter speelde een zaak waarbij het kind jarenlang alleen door de moeder was opgevoed en tijdens de ziekte van de moeder ook door de boogde voogd. Na het overlijden van de moeder werd het kind opgenomen in het gezin van de beoogde voogd, waar het kind het naar zijn zin had. De vader heeft het grootste deel van het leven van het kind geen opvoedende of verzorgende taken vervuld, terwijl de beoogde voogd dat wel heeft gedaan. De rechter verwachtte dat het kind de overgang naar het gezin van de vader niet zou kunnen verwerken en dat bij inwilliging van de eis van de vader de belangen van het kind zouden worden verwaarloosd. De voogdijwensen van de moeder werden door de rechter overgenomen.

Wilt u problemen met toekenning van gezag of voogdij na uw overlijden voorkomen? Bel ons of gebruik onderstaande mogelijkheid zodat wij contact met u kunnen opnemen.