Belang levenstestament voor ondernemer

Waar een testament uw wensen vastlegt voor uitvoering na uw overlijden, doet u dat in een levenstestament voor de situatie waarin u nog steeds leeft, maar niet meer in staat bent om zelf beslissingen te nemen. In een levenstestament legt u vast wat u wel en niet wenselijk vindt in bepaalde situaties. U kunt ook iemand benoemen die er voor zorgt dat uw wensen worden uitgevoerd. Het beheer over uw vermogen regelt u in volmachten, die ingaan op het moment of in situaties die u in de volmachten heeft bepaald.


Het levenstestament biedt iedereen mogelijkheden op maat om te bepalen wat er in duidelijk omschreven gevallen moet gebeuren in een periode waarin u zelf niet meer in staat bent beslissingen te nemen. Voor ondernemers – directeur-grootaandeelhouders – weegt dat nog zwaarder. Wat zijn, als u niet meer zelf kunt beslissen, de gevolgen voor uw inkomensvoorziening, uw vermogen en vooral voor uw onderneming?

Als u niets geregeld heeft, dan kan uw echtgenoten de rechter vragen u onder curatele te stellen, zodat zowel uw vermogensrechtelijke als uw niet-vermogensrechtelijke belangen kunnen worden behartigd. Meestal zal uw echtgenoten tot curator worden benoemd. Om in een dergelijke situatie uw wensen te laten uitvoeren, kunt u met volmachten bepalen wie dan uw belangen zakelijk en privé moet behartigen.

In een levenstestament kunt u vastleggen hoe u uw financiële zaken geregeld wilt hebben en bijvoorbeeld ook uw medische wensen. Bovendien kunt u daarin bepalen dat schenkingen worden gedaan, waarmee alvast fiscaal voordelig vermogen kan worden overgedragen. Als u dat niet regelt, kunnen nadien slechts schenkingen worden gedaan als er al een schenkingstraditie was vóór de periode van wilsonbekwaamheid.

Ook uw wensen voor overdracht van uw onderneming kunt u in een levenstestament opnemen, aan wie u dat wilt doen en tegen welke prijs. Overwegingen die daarbij een rol spelen zijn of fiscale termijnen al dan niet zijn verstreken, of de opvolger de onderneming al zelfstandig kan voortzetten dan wel dat er nog een begeleider nodig is en wie dat dan moet zijn.

Wilt u meer weten over volmachten en levenstestament voor de situatie waarin u onverhoopt niet meer zelfstandig beslissingen kunt nemen? Bel ons voor het maken van een afspraak.