Beheerstichting kans of bedreiging?

Het kan uw vereniging veel geld besparen: een stichtingsbestuur dat het beheer van uw accommodatie op zich neemt. Maar hoe voorkomt u dat die constructie uiteindelijk het belang van uw vereniging kan schaden? Veel hangt af van de redactie van de statuten.


Het oprichten van een stichting voor het beheer van uw verenigingsaccommodatie kan financieel en ook anderszins erg aantrekkelijk zijn. U kunt daarmee veel euro's aan BTW besparen. Wat hebt u daarvoor nodig? In de eerste plaats (oprichtings)statuten voor de stichting, en vervolgens een samenwerkingsovereenkomst tussen de stichting en de vereniging. In de samenwerkingsovereenkomst regelt u het gebruik van de ruimtes van en in de accommodatie en het organiseren van activiteiten.

In de praktijk blijkt nogal eens dat het stichtingsbestuur in het begin bestaat uit oud-verenigingsbestuurders of leden van de vereniging, maar dat er later meer afstand komt tussen stichtingsbestuur en vereniging. Stichtingsbestuurders kunnen zich dan vrij gaan voelen om maatregelen te nemen die indruisen tegen het belang van de vereniging. Tot aan het opzeggen van de samenwerkingsovereenkomst en het invoeren van nieuwe gebruiksregels toe.

Voorkom juridische problemen. Er zijn veel haken en ogen, die overigens allemaal oplosbaar zijn. Zo is het belangrijk om in de oprichtingsakte (de statuten) van de stichting onder meer vast te leggen dat de stichting enkel is opgericht om de continuïteit van de verenigingsaccommodatie te garanderen. Ook is van belang dat u in de samenwerkingsovereenkomst goed vastlegt op welke manieren de overeenkomst kan worden aangepast of beëindigd.

Overweegt u als verenigingsbestuur de oprichting van een stichting voor het beheer van uw accommodatie? Bel ons of gebruik onderstaande mogelijkheid zodat wij contact met u kunnen opnemen.