Bedrijfsopvolgingsregeling lijkt voorlopig gered

Het kabinet heeft geld nodig. Veel geld. Dat betekent dat er elke keer opnieuw wordt bekeken in welke bestaande regelingen nog ruimte zit. Een van de regelingen waar naar gekeken wordt is de bedrijfsopvolgingsregeling. Verlaging van de facilitiet hangt in de lucht, maar vanwege protesten uit de ondernemerswereld en de politiek lijkt daarvan voorlopig geen sprake.


Op dit moment is er een vrijstelling opgenomen in de Successiewet van 100 procent van de waarde van verkregen ondernemingsvermogen tot een bedrag van € 1.045.611 en 83% van de waarde die boven dat bedrag uitkomt. Alleen degenen die ondernemingsvermogen erven of geschonken krijgen, hebben recht op die vrijstelling.

Uit onderzoek van de belastingdienst is gebleken dat in 70% van alle gevallen de te betalen erfbelasting uit de nalatenschap betaald had kunnen worden, met andere woorden er is geen vrijstelling nodig.

Ondertussen is wel duidelijk geworden dat het onderscheid tussen de particulier die tot 40% erfbelasting betaald en de ondernemer die voormelde vrijstelling heeft niet discriminatoir is. Maar de verschillen zijn wel heel groot! Recent is er nog een rechtszaak gevoerd met als uitkomst dat ook voormalig ondernemingsvermogen niet onder de vrijstelling valt.

De overledene in deze zaak had gedurende zijn leven een onderneming gedreven, maar deed dat niet meer op moment van zijn overlijden. Dat de erfgenaam het geërfde vermogen onmiddellijk in zijn onderneming aanwendde deed daar niets aan af. Het vermogen kwalificeerde niet als ondernemingsvermogen, waardoor de erfgenaam geen recht had op de vrijstelling als bedoeld in de bedrijfsopvolgingsregeling.

De staatssecretaris heeft inmiddels wel al meegedeeld dat er in deze kabinetsperiode niet meer aan de bedrijfsopvolgingsregeling zal worden gesleuteld, als gevolg van de enorme hoeveelheid onrust die dit proefballonnetje teweegbracht. Ons advies op dit moment zou zijn om voor te sorteren en indien mogelijk de regeling zoveel als mogelijk te benutten teneinde te voorkomen dat er straks niet meer of niet meer geheel gebruik van gemaakt kan worden.

Wilt u meer weten over het toepassen van de bedrijfsopvolgingsregeling? Bel ons voor het maken van een afspraak.