Bedrijfsopvolgingsregeling geldt soms ook op indirect belang kleiner dan 5%

In ons ondernemende land is het niet vreemd dat aandelen onderdeel uitmaken van een nalatenschap. Dat kunnen ook aandelen van verschillende vennootschappen zijn, of aandelen van buitenslandse vennootschappen. Als degene die de aandelen overneemt ook bedrijfsopvolger is, komen de belastingvoordelen van de bedrijfsopvolgingsregeling om de hoek kijken. Wat nu als er aandelen bij betrokken zijn van buitenlandse Limiteds?


Deze vraag deed zich voor in een situatie waarin de overleden aandeelhouder een klein belang van bijna 7% had in een BV, die op haar beurt weer een groot belang van ruim 70% heeft in een Limited. Is op dit grote belang de bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing? De belastinginspectie vindt van niet omdat de overleden aandeelhouder geen indirect aanmerkelijk belang in die Limited zou hebben.

De rechtbank denkt daar anders over en vindt de het belang van de BV in de Limited in het verlengde ligt van de activiteiten van de BV en daarmee ook ondernemingsvermogen van de BV is. De omvang van het vermogen waarop de bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing is, wordt gevormd door de bezittingen en schulden van de ondernemingen waarin de BV belangen had die voor de overleden aandeelhouder een indirect aanmerkelijk belang inhielden. Daar komt bij het op de balans van de BV voorkomende aandelenbelang in de Limited. Dit wordt beoordeeld als ondernemingsvermogen en komt om die reden in aanmerking voor toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling.

Wilt u meer weten over het toepassen van de bedrijfsopvolgingsregeling? Bel ons voor het maken van een afspraak.