Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten helpen bedrijfsopvolger

Hoe voorkomt u dat uw bedrijf in gevaar komt vanwege een aanslag schenk- of erfbelasting als de onderneming wordt geschonken of vererft? De wetgever heeft speciaal met het oog op dat risico bedrijfsopvolgingsfaciliteiten opgenomen in de wet. Maar let op, alleen reële bedrijfsoverdrachten worden gefaciliteerd. Wat betekent dat voor u?


Allereerst is het de vraag waar de berekeningen voor de vrijstellingen op worden gebaseerd. De grondslag is de tot de nalatenschap behorende onderneming, en niet zoals voorheen de verkrijging door de opvolger. Tot één miljoen euro is het ondernemingsvermogen – onder voorwaarden – vrij van schenk- en erfbelasting. Het ondernemingsvermogen boven één miljoen euro is – ook onder voorwaarden – voor 83% vrijgesteld. Op de te betalen erf- of schenkbelasting is een betalingsuitstel van tien jaar van toepassing.

Welke voorwaarden worden zoal gesteld aan de schenker of erflater, aan de verkrijger en aan het vermogen dat overgaat? Het moet gaan om overdracht van een onderneming, over een ondernemer die de onderneming minimaal één jaar (erflater) of minimaal vijf jaar (schenker) heeft gedreven, over een bedrijfsopvolger die de onderneming als ondernemer ten minste vijf jaar voortzet.

De faciliteiten zijn van toepassing op eenmanszaken, personenvennootschappen en BV's.

Wilt u meer weten over de juridische en fiscale mogelijkheden en regels van bedrijfsopvolging? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.