Bedrijfsopvolging zelf regelen of aan de wet overlaten?

Bent u ondernemer en hebt u geen testament? Dan verloopt de opvolging van uw bedrijf samen met uw overige vermogen via het wettelijk erfrecht. De goederen en het vermogen in uw bedrijf worden verdeeld onder uw wettelijke erfgenamen. Als een van de erfgenamen het bedrijf wil overnemen, kan hij of zij hiervoor bij de kantonrechter een verzoek indienen. Laat u het aan anderen over of wilt u uw opvolging zelf in de hand hebben?


Een manier om meer controle uit te oefenen over de bedrijfsopvolging na uw overlijden is het ondernemerstestament. Hiermee kunt u zelfs de aandelen in uw bedrijf nalaten aan derden.

Volgens de wet zal (als er geen testament is) het bedrijf worden verdeeld onder uw wettelijke erfgenamen, dit zijn in eerste instantie uw echtgenoot en kinderen of andere familieleden. Dit is lang niet altijd de beste manier om de continuïteit van uw bedrijf te waarborgen. Een eventuele geïnteresseerde binnen de groep van uw erfgenamen zal een verzoek moeten neerleggen bij de rechter om het bedrijf, tegen een redelijke vergoeding, aan zich te laten overdragen. Daarmee wordt deze potentiële opvolger afhankelijk van derden.

In uw testament hebt u als ondernemer of DGA veel meer mogelijkheden om uw opvolging in goede banen te leiden. Dit vergemakkelijkt ook de zaken voor uw erfgenamen. U kunt uw bedrijf via uw testament ook nalaten aan andere partijen dan uw echtgenoot of kinderen, zowel tegen betaling als om niet. Onder bepaalde omstandigheden kunnen uw wettelijke erfgenamen hiertegen bezwaar maken en zo een, in eerste instantie niet opeisbare geldvordering toegewezen krijgen. U kunt de opvolger ook – bijvoorbeeld in termijnen – een vergoeding laten betalen aan de andere erfgenamen. Ook dit bevordert de continuïteit.

Wilt u meer weten over bedrijfsopvolging in het algemeen en het ondernemerstestament in het bijzonder? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.