Bedoeling in testament zo uitdrukkelijk mogelijk vastleggen

Hoe belangrijk de redactie van de bepalingen in uw testament is, blijkt maar al te vaak voor de rechter. Belangrijk is om duidelijk vast te leggen wat u met de bepalingen wilt voorkomen én wat u wilt bereiken. De rechter moet in dit soort zaken nogal eens knopen doorhakken.


Eenderde van het aantal huwelijken eindigt door echtscheiding. Dat zijn er tienduizenden per jaar. Voor gescheiden partners is dat al voldoende reden om hun testamenten te herzien. Er komen dan situaties voor waarin de gescheiden partner (erflater) bijvoorbeeld in het testament vastlegt dat in afwijking van de wet niet zijn of haar ouders erfgenaam zijn, maar in plaats daarvan een ander familielid, zoals broer of zus.

Wat nu als deze opnieuw trouwt en vergeet zijn of haar testament aan te passen aan de nieuwe situatie? Bij overlijden zal de broer of zus op grond van het testament menen gerechtigd te zijn in de nalatenschap. De achterblijvende echtgenoot zal menen dat een dergelijke afwikkeling niet de bedoeling van zijn of haar overleden partner is geweest.

Uit de redactie van het testament zal helder moeten blijken dat ook is bedoeld dat broer of zus onder alle omstandigheden – zoals de veranderde omstandigheden ten tijde van het overlijden – enig erfgenaam zouden zijn.

Als dat allemaal niet zo is, gebruikt de rechter daden en verklaringen van de overledene “buiten de uiterste wil”. De bedoeling van de overledene kan dan blijken uit bijvoorbeeld getuigenverklaringen.

Als bijvoorbeeld inderdaad alleen de bedoeling is geweest onder omstandigheden ten tijde van het maken van het testament dat de ouders geen erfgenaam zouden zijn, is het zeer wel mogelijk dat onder nieuwe omstandigheden – bijvoorbeeld een huwelijk – het testament aan belang heeft verloren zodat broer of zus geen aanspraken aan het testament meer kunnen ontlenen.

Wilt u meer weten over testamenten in het algemeen en de redactie van specifieke wensen in het bijzonder? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.