Bankverklaring van erfrecht levert erfgenaam aansprakelijkheid op

Krijgt u als erfgenaam te maken met een nalatenschap van minder dan € 100.000 op de bankrekeningen van de overledene en is er geen testament, dan vragen banken over het algemeen geen notariële verklaring van erfrecht meer. Dat scheelt geld, zou u denken. Daarvoor in de plaats krijgt u het risico dat de nalatenschap negatief is en u voor de schulden opdraait. Hoe voorkomt u dat?


In de bankverklaring geeft u aan dat u – bijvoorbeeld als langstlevende partner – als enige op basis van het wettelijke erfrecht gerechtigd bent tot de goederen van de nalatenschap en dat u de nalatenschap niet zult verwerpen. U verklaart dan ook dat u de wettelijke verdeling niet ongedaan zult maken.

Het risico zit er in dat u ook moet verklaren dat u ervan op de hoogte bent dat de bank niet adviseert over de juridische en fiscale gevolgen van het overlijden van de partner en dat u de bank vrijwaart voor alle gevolgen die uit het gebruik van de bankrekeningen van de overledene voortvloeien.

Met het ondertekenen van de bankverklaring heeft u de nalatenschap officieel aanvaard en wordt u daarmee ook volledig aansprakelijk voor de schulden. U kunt dan niet alsnog de nalatenschap verwerpen.

Tot voor kort vroeg de bank bijna altijd om een notariële verklaring van erfrecht. Daarin staat wie is overleden, of er een testament is, de korte inhoud van dit testament, wie de erfgenamen zijn en hoe zij de nalatenschap van de overledene hebben aanvaard. Ook staat daarin wie, namens de erfgenamen, mag handelen met betrekking tot het vermogen van een overledene.

Voordat de notariële verklaring van erfrecht is ondertekend kunnen de erfgenamen beslissen of zij de erfenis zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden (voor zover er een positief saldo overblijft) of verwerpen. Met een verklaring van erfrecht, afgegeven door de notaris als de deskundige op het gebied van het erfrecht, loopt u niet die grote risico's die u bij de bankverklaring loopt.

De banken bezien nu of hun formulier zodanig kan worden aangepast dat u daarin wordt geattendeerd dat ondertekening van het formulier leidt tot zuivere aanvaarding van de nalatenschap en dat dit tot gevolg heeft dat u met uw eigen vermogen aansprakelijk bent voor de betaling van alle schulden van de nalatenschap.

Wilt u meer weten over de verklaring van erfrecht en de risico's die u loopt bij aanvaarding van de nalatenschap? Bel ons en we zullen u hier graag over informeren over en u helpen bij een juridisch waterdichte verklaring van erfrecht.