ANBI-status verloren als niet aan eisen wordt voldaan

De eisen die de Belastingdienst stelt aan stichtingen die de ANBI-status hebben, luisteren nauw wat betreft naleving. Een ANBI-status (algemeen nut beogende instelling) biedt een stichting belangrijke belastingvoordelen en dat is reden genoeg voor de Belastingdienst om goed op naleving van de eisen te controleren. Lapt een stichtingsbestuur die regels aan de laars, dan is de status ook weer zo van de baan.


De regels zijn eenvoudig. Een ANBI-stichting moet gegevens publiceren op Internet:

naam van de instelling contactgegevens RSIN / fiscaal nummer; op de website van de Belastingdienst staat het RSIN / fiscaal nummer en het internetadres van iedere ANBI doelstelling beleidsplan samenstelling van het bestuur namen van bestuursleden beloningsbeleid verslag van de activiteiten financiële verantwoording, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar.

Onlangs verloor een stichting de ANBI-status omdat het op een aantal punten niet voldeed aan de eisen. Zo was er geen beleidsplan. Verder bleek niet uit de statuten dat een batig liquidatiesaldo naar een andere ANBI-instelling met een vergelijkbaar doel zou gaan. Bovendien ontbrak een goede administratie. Bij een bedrijfsbezoek vroeg de Belastingdienst om inzage in nieuwsbrieven, notulen van de bestuursvergaderingen, jaarverslagen van voorgaande jaren en het meest recente beleidsplan. Het stichtingsbestuur gaf er geen gehoor aan. Het bestuur was van mening dat zij geen dure administratie hoefden te voeren. De Belastingdienst wilde hen immers ook geen BTW-nummer toekennen……

De stichting was van mening dat zij de energie beter in belangrijker zaken konden steken dan in het voldoen aan verplichtingen met betrekking tot het voeren van een administratie.

Uiteindelijk kwam het Hof er aan te pas. Die onderstreepte het belang van vooral het beleidsplan. Dat moet inzicht geven in de werkzaamheden, de inkomstenwerving, het vermogensbeheer en de besteding van het vermogen. Een simpele verwijzing naar 400 ordners is niet genoeg. Dat voldoet niet aan de eis van een inzichtelijke en binnen aanvaardbare periode controleerbare administratie. Weg ANBI-status!

Wilt u meer weten over het verkrijgen en behouden van de ANBI-status voor uw instelling? Bel ons voor het maken van een afspraak.