ANBI-status kwijt? Toch giftenaftrek!

Heeft het goede doel waar u periodiek aan schenkt de ANBI-status verloren? Geen nood, lopende verplichtingen blijven – onder voorwaarden – aftrekbaar voor de belastingen. Sinds 1 januari gelden strenge criteria voor goede doelen om als algemeen nut beogende instelling (ANBI) te worden erkend. Die erkenning is belangrijk omdat giften aan dergelijke instellingen aftrekbaar zijn. Per 1 februari heeft een aantal instellingen de ANBI-status verloren.


De staatssecretaris van Financiën heeft nu goedgekeurd dat lopende verplichtingen tot het doen van periodieke uitkeringen aan instellingen (goede doelen) met een ANBI-status fiscaal aftrekbaar blijven voor de schenker. Maar, in twee situaties komt u niet voor fiscale aftrek in aanmerking, namelijk:

1. als het lijfrentecontract tussen schenker en begunstigde instelling voorziet in de mogelijkheid tot beëindiging indien de instelling de ANBI-status verliest;

2. als er sprake is van een periodieke gift aan een instelling met afgezonderd particulier vermogen. Afgezonderd particulier vermogen is een constructie waarbij een persoon of familie geld afstaat aan een instelling zonder daar formeel (mede) eigenaar van te zijn, maar feitelijk uiteindelijk wel de opbrengsten van het vermogen krijgt. Of het vermogen terug krijgt. Een voorbeeld van zo'n constructie is de trust.

Meer weten?. Klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.