Anbi die niet voldoet aan de publicatieplicht raakt fiscaal voordeel kwijt

Sinds 1 januari 2014 zijn anbi's verplicht om een aantal wettelijk vereiste gegevens op internet te plaatsen. Anbi's zijn zogenaamde algemeen nut beogende instellingen, zoals fondsen voor goede doelen, verenigingen, kerken en dergelijke. Een organisatie is pas een anbi als daartoe een beschikking van de Belastingdienst is ontvangen. Die beschikking kan worden ingetrokken als de anbi niet aan de publicatieplicht voldoet.


Gegevens die via internet beschikbaar moeten zijn, betreffen onder meer de naam van de instelling, het door de Kamer van Koophandel toegekende unieke nummer (RSIN-nummer), de bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid. De speciale, fiscaal gunstige anbi-status wordt niet verstrekt of ingetrokken als een instelling de vereiste informatie niet (tijdig) plaatst of in gebreke blijft om te voldoen aan de verplichting. Het intrekken van de status gebeurt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014. In dat geval blijft de fiscale aftrekbaarheid van al gedane giften geldig, behalve als de schenker te kwader trouw is.

Veel anbi's voldoen langer dan een half jaar na verplichtstelling nog steeds niet aan de publicatieplicht. Hun anbi-status wordt of is inmiddels ingetrokken. Voor kerkgenootschappen geldt een uitzondering, zij moeten per 1 januari 2016 voldoen aan de publicatieplicht. Zij hebben dan voldoende tijd om bij de Kamer van Koophandel het benodigde eigen RSIN nummer aan te vragen. RSIN staat voor Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer en is alleen bedoeld voor onderlinge uitwisseling van gegevens op overheidsniveau.

Wilt u meer weten over de voordelen en verplichtingen die de anbi-status uw organisatie kan bieden en de wettelijke vereisten die daarbij van belang zijn? Bel ons voor het maken van een afspraak