Als erfgenaam gedragen leidt tot zuiver aanvaarding erfenis

Een erfgenaam die zich na een overlijden als erfgenaam gedraagt, besluit daarmee automatisch tot zuivere aanvaarding van de erfenis. De grens tussen het wel en niet verrichten van handelingen van zuivere aanvaarding is dun. Oppassen dus!


Dat blijkt maar weer uit een zaak voor het Hof in Den Haag. Een erfgenaam had de aangifte voor erfbelasting gedaan en ook de dagelijkse zaken rond de nalatenschap verzorgd. Pas daarna heeft de erfgenaam een verklaring van beneficiaire aanvaarding – aanvaarding onder voorbehoud van positief saldo – afgelegd.

De erfgenaam erkende dagelijkse zaken met betrekking tot de nalatenschap te hebben uitgevoerd en de aangifte erfbelasting te hebben ingediend, maar vond dat zelf geen daden van zuivere aanvaarding. De wet is daar duidelijk over. Wie dergelijke handelingen verricht, gedraagt zich ondubbelzinnig als erfgenaam en aanvaardt daarmee de erfenis zonder beperkingen. Een later afgelegde verklaring van beneficiaire aanvaarding heeft dan geen waarde meer.

Wilt u weten wat u moet doen om een erfenis zuiver of beneficiair te aanvaarden of te verwerpen? Bel ons voor het maken van een afspraak.