Alleen gehele bedrijfsoverdracht in familiesfeer vrij van belasting

Alleen als uw onderneming geheel wordt voortgezet binnen de familiesfeer komen uw opvolgers in aanmerking voor vrijstelling van overdrachtsbelasting. Zodra er een buitenstaander onder de opvolgers zit, vervalt de vrijstelling voor de familieleden. Dan is er geen sprake meer van dat de onderneming in haar geheel wordt voortgezet door een familielid. De details op rij.


De wet op de belastingen van rechtsverkeer (WBR) biedt vrijstelling van overdrachtsbelasting als kinderen, kleinkinderen, broers, zusters of hun echtgenoten het familiebedrijf al dan niet in fasen overnemen. De vrijstelling geldt ook voor halfbroers, halfzusters, pleegbroers, pleegzusters en hun echtgenoten.

De wetgever heeft niet op het oog gehad de kring van “verkrijgers” uit te breiden tot alle bedrijfsopvolgers van de ondernemer. Zodra er een buitenstaander mede-opvolger wordt, is er geen sprake meer van dat de onderneming in haar geheel wordt voortgezet door familieleden als bedoeld in de WBR. In die situatie vervalt ook de vrijstelling voor de opvolgende familieleden.

Wilt u weten welke juridische regelingen en constructies mogelijk zijn om bij bedrijfsopvolging en –overname zo voordelig mogelijk uit te zijn? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.