Agrarische vastgoedmarkt nog niet uit dal

(Bron: Boerderij) De agrarische vastgoedmarkt is vorig jaar stroef verlopen met uitzondering van de handel in melkvee- en akkerbouwbedrijven. Het aantal verkochte landbouwpercelen nam in 2013 af ten opzichte van 2012.


Ondanks die afname bleef de prijs van landbouwgrond stabiel met in sommige gebieden een lichte stijging. In 2013 was er vooral vraag naar grond vanuit de melkveehouderij en akkerbouw. Ook de vraag naar grond als belegging stijgt. Dat komt door de huidige lage rentetarieven. Zoals gebruikelijk zijn er soms forse regionale verschillen.

De laagste prijzen worden behaald in het noorden van het land, tussen 35.000 en 45.000 euro per hectare. In Oost-Nederland was het prijsniveau iets beter met 50.000 tot 55.000 euro per hectare.

In het Zuiden bleven de grondprijzen (gras- en bouwland) relatief hoog, tussen 55.000 en 65.000 euro per hectare. In al deze gebieden was sprake van stabiele prijzen ten opzichte van het jaar ervoor. Alleen in het westen In het Westen waren de grondprijzen gestegen. Daar liepen de prijzen ook het meest uiteen, van 35.000 euro in het gebied Waterland en Droogmakerijen tot 65.000 tot 70.000 euro per hectare in de kop van Noord-Holland.

In de akkerbouw is in grond geïnvesteerd. De oogst in 2013 was goed, waardoor grotere opbrengsten worden verwacht. De akkerbouwsector blijft een vraagmarkt.Ook vanuit melkveehouderijen was er in 2013 veel vraag naar grond voor uitbreiding. Veel melkveehouderijen willen doorgroeien vanwege het naderende einde van het melkquotum. Ze kopen grond om de mestafzet zeker te stellen en niet afhankelijk te worden van mestquota. Vorig jaar was de handel in complete melkveebedrijven niet veel anders dan in 2012.

Wilt u meer weten over de juridische haken en ogen bij het kopen of verkopen van agrarisch vastgoed? Bel ons voor het maken van een afspraak.