Agrarische bedrijfsoverdracht is bijzondere overdracht

Overdracht van een agrarisch bedrijf is een bijzondere vorm van overdracht. Boven op de over te dragen eigendom, rechten en verplichtingen – zoals ook in andere branches – zijn bij de agrarische bedrijfsoverdracht specifieke rechten en vrijstellingen in het geding.

Bij de overdracht van een agrarische onderneming komen bijzondere aspecten aan de orde:

  1. Overdracht van melkquotum. In de melkveehouderij gaat naast de overdracht van onder meer bedrijfsgebouwen, landbouwgronden en machines ook nog melkquotum over naar de koper. Wij moeten de overdracht van melkquotum juridisch vastleggen en formeel doorgeven aan het COS (Centrale Organisatie Superheffing).
  2. Landbouwvrijstelling. Als bij de overdracht van de onderneming ook registergoederen (bijvoorbeeld grond of gebouwen) overgaan, moet in principe zes procent overdrachtsbelasting over de waarde van de registergoederen aan de overheid betaald worden. U kunt soms echter een beroep doen op de landbouwvrijstelling. Voorwaarde daarvoor is dat u, kort samengevat, niet meer oppervlakte grond erbij verkrijgt dan u de afgelopen vijf jaar in eigendom had en er sprake is van verbetering van de landbouwstructuur.
  3. Kavelruil. Als ten minste drie partijen bij een ruiling van de landerijen betrokken zijn, kan er goedkeuring gevraagd worden via Bureau Kavelruil bij de Minister van Landbouw Natuurbeheer en Visserij om de kavelruil te faciliteren. Dat wil zeggen dat bij goedkeuring de overheid de kosten van de notaris en het kadaster voor haar rekening neemt en dat u ook een beroep kunt doen op een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting over de grond. Over de te volgen procedure en de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de gefaciliteerde kavelruil kunnen wij u informeren.

Meer weten? Wij maken graag een afspraak met u. Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.