Afspraak met anderen over bepaling in uw testament is nietig

Het zal niet vaak voorkomen, maar toch … Soms komen scheidende partners met elkaar overeen dat één van hen de hypotheekschuld voor zijn of haar rekening neemt. Vrijwel nooit, maar hoogt incidenteel gebeurt het toch dat zij dan in het echtscheidingsconvenant overeenkomen dat de ander testamentair zal vastleggen dat bij diens overlijden het overgenomen schuldaandeel wegens onderbedeling zal worden uitgekeerd. Wat nu als blijkt dat de schuldenaar testamentair niets van die afspraak heeft vastgelegd?


Een beding in het echtscheidingsconvenant dat een van de partijen iets in zijn of haar testament zal vastleggen is in strijd met de testeervrijheid. Een dergelijk beding is nietig.

Wel zal de rechter oog hebben voor andere factoren die een rol spelen. Als de tekst van het convenant er geen twijfel over laat bestaan dat op de ene partner “naar objectieve maatstaven een dringende morele verplichting” rustte om na zijn overlijden de ander een bedrag uit te betalen, dan zal de rechter die vordering toekennen. De rechter zal dan ambtshalve het nietige beding omzetten in een overeenkomst waarin het betreffende vorderingsrecht wordt toegekend.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een testament in het algemeen of het voorkomen van nietige bepalingen in uw testament in het bijzonder? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.