Aansprakelijkstelling na beroepsfout maat vergt stuurmanskunst

Net als in andere bedrijfsvormen worden ook in maatschappen fouten gemaakt. Soms, zoals bij advocaten, artsen en andere vrije beroepen worden het daar beroepsfouten genoemd. De vraag die nogal eens aan de rechter wordt voorgelegd is bij wie verantwoordelijkheid voor een dergelijke fout ligt: bij de persoon – de maat – zelf, bij de maatschap of bij de praktijkvennootschap van die persoon.


Een indicatie daarvan valt af te leiden uit een recente zaak waarin een klant zich door een bepaalde advocaat binnen een maatschap wil laten bijstaan in een geschil. Vanwege vakantie van die advocaat verleent een collega de gevraagde bijstand. De advocaat geeft een fout advies, wat de klant op een forse claim komt te staan. Die stelt vervolgens de advocaat aansprakelijk vanwege een beroepsfout.

De benadeelde partij beroept zich op de aansprakelijkheid van de advocaat als opdrachtnemer, op de hoofdelijke aansprakelijkheid van de advocaat naast de maatschap en op de aansprakelijkheid in zijn hoedanigheid van maat van de maatschap. De advocaat stelt daar tegenover dat enkel de maatschap de opdracht heeft aanvaard. Dat laatste houdt stand voor de rechter, aangezien de advocaat de opdracht kreeg in plaats van een collega die vakantie had. De overeenkomst was daarmee een overeenkomst met de maatschap. Daarmee is noch de advocaat in kwestie noch de praktijkvennootschap van de advocaat aansprakelijk.

De algemene voorwaarden van maatschappen sluiten meestal elke individuele privéaansprakelijkheid uit. In deze zaak is het niet gekomen tot een oordeel over de vernietigbaarheid daarvan.

Er is echter wel een weg om een voor de klant bevredigende oplossing te krijgen. Volgens een eerdere uitspraak van de Hoge Raad kunnen maten in een maatschap persoonlijk worden aangesproken op gemaakte beroepsfouten, ook al heeft die klant een contract gesloten met de maatschap. De vorderingen moeten dan echter - omdat een maatschap geen rechtspersoon is – worden ingesteld tegen de gezamenlijke rechtspersonen (praktijkvennootschappen) binnen die maatschap. De aansprakelijkstelling vergt daarmee de nodige stuurmanskunst.

Wilt u meer weten over aansprakelijkheid van een maatschap, een praktijkvennootschap of een individuele maat? Bel ons voor het maken van een afspraak.