Aansprakelijkheid bestuurders toegenomen

De bewijsregels voor bestuurdersaansprakelijkheid zijn door de Hoge Raad aangescherpt. Bestuurders moeten voortaan tijdig bij de Belastingdienst melden als hun onderneming de verschuldigde belastingen en premies niet kan betalen. Doet u dat als bestuurder niet tijdig, dan kunt u aansprakelijk worden gesteld.


De aangescherpte regels hebben betrekking op onder meer loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen, de ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en omzetbelasting. U kunt ook aansprakelijk worden gesteld voor eventuele boetes, kosten en invorderingsrente in verband met een belastingaanslag.
Een rechtsgeldige melding is dan ook erg belangrijk. Bij een rechtsgeldige melding bent u namelijk alleen aansprakelijk als de Belastingdienst aannemelijk kan maken dat het niet betalen van de belastingen en premies het gevolg is van kennelijk onbehoorlijk bestuur dat aan u te wijten is.

Zonder rechtsgeldige melding bent u aansprakelijk, tenzij u aannemelijk kunt maken dat het u niet te verwijten is dat u geen rechtsgeldige melding heeft gedaan. Vervolgens moet ook nog aannemelijk maken dat het niet uw schuld is dat de belastingen en premies niet zijn betaald.

De bestuurdersaansprakelijkheid geldt voor bestuurders van commerciƫle ondernemingen die een rechtspersoon zijn, die volledig rechtsbevoegd zijn en die vallen onder de vennootschapsbelasting. In de praktijk gaat het vooral om bestuurders van NV's en BV's.

Wilt u meer weten over de aansprakelijkheid van bestuurders in een NV of BV? Bel ons! Wij helpen u bij het beoordelen van de eisen en risico's.