Aanpassing bedrijfsopvolgingsregeling nadelig voor familiebedrijven

De belangenorganisatie van familiebedrijven in Nederland heeft alarm geslagen over de voorgenomen aanpassing in de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). De aanpassing is een initiatief van het kabinet om het arrest over de bedrijfsopvolgingsregeling bij indirecte aandelenbelangen van minder dan 5% te repareren. Volgens de belangenorganisatie ondergraaft het kabinet met de reparatie de basis van de regeling.


De Hoge Raad legde in april 2016 vast dat de bedrijfsopvolgingsregeling ook toegepast kan worden op aandelen van een holding in een rechtspersoon waarin de overledene geen indirect aanmerkelijk belang heeft. Dat betekent een flinke verruiming van de BOR en het doorschuiven van aanmerkelijk belang naar de erfgenaam of erfgenamen.
Het kabinet wil dat voordeel met terugwerkende kracht teniet doen en de uitleg en werkwijze van de Belastingdienst tot april 2016 voor de periode vanaf 1 juli 2016 wettelijk vastleggen.
De kabinetsplannen zijn volgens de belangenvereniging vooral nadelig voor grote families en complexe familiebedrijven.

Wilt u meer weten over de aanmerkelijk belangregeling bij bedrijfsopvolging in het algemeen of na een overlijden in het bijzonder? Bel ons voor het maken van een afspraak