Aanpak misbruik van BV's mogelijk binnen bestaande regels

Misbruik van rechtspersonen, fraude met BV's heeft veel schuldeisers in het verleden met lege handen laten staan op hun vorderingen. Enkele jaren geleden werd daartegen een begin van een dam opgeworpen in de vorm van de Wet Bestuurdersaansprakelijkheid (WBA) en de Wet bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement (WBF). Die werden echter gevolgd door de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht, waarmee het oprichten van BV's weer eenvoudiger is geworden. Hoe voorkomt u dat u als schuldeiser uiteindelijk toch het slachtoffer bent?


De fraude wordt gepleegd vanuit een ondoorzichtig woud van BV's. Door de complexe BV-constructie wordt u op een dwaalspoor gebracht en komt u er niet meer achter wie uw rekening uiteindelijk moet betalen.

Naar schatting bedraagt de schade die hieruit voortvloeit enkele honderden miljoenen euro. Telkens opnieuw blijken de frauderende BV's moeilijk aan te pakken. Het zijn niet alleen de schijnconstructies die voor schade zorgen. Ook oneigenlijke doorstart van bedrijven, omleidingsconstructies (vermogen is ondergebracht in een stichting en daarmee afgeschermd tegen schuldeisers) en verwevenheid via een kluwen BV's.

De vraag is actueel of er een wetswijziging nodig is om dit te bestrijden. Nee, zo blijkt uit het proefschrift Misbruik van het identiteitsverschil en crediteursbenadeling (J. Elbers, 2014). U kunt als schuldeiser een beroep doen op ‘vereenzelviging'. Daarmee stelt u dat meerdere BV's binnen een bedrijf met elkaar ‘vereenzelvigd' moeten worden en dat ieder van hen aansprakelijk is voor de openstaande schulden of schade. Verder kunt u gebruik maken van bestaande wettelijke middelen. Bijvoorbeeld omdat de debiteur onrechtmatig heeft gehandeld, of omdat het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet de mogelijkheid bieden een transactie terug te draaien, met een beroep op ‘schijnhandelen'.

Vooralsnog is de rechter de zwakke schakel. De hoofdregel is dat wie stelt, moet bewijzen. U moet aantonen dat er sprake is van misbruik. Dat lijkt in dit geval de wereld op zijn kop. Rechters zouden de bewijslast van de benadeelde partij moeten verlichten. Gelukkig gebeurt dat steeds vaker. Daarmee is wetswijziging niet nodig.

Wilt meer weten over het tegengaan of aanpakken van BV-fraude? Bel ons voor het maken van en afspraak.