Aangetrouwde kinderen met uw erfenis aan de haal

Wat gebeurt er met uw erfenis als uw kind gaat scheiden? Zonder nadere regeling valt de helft van de erfenis in de zogenaamde gemeenschap van goederen. Althans, als uw kind niet op huwelijkse voorwaarden is getrouwd, een kans van twee op drie. Hoe voorkomt u dat uw schoonkinderen - zodra zij ex-schoonkinderen worden – er met de helft van de door uw kind ontvangen erfenis vandoor gaan?


Met een uitsluitingsclausule in uw testament kunt u er voor zorgen dat uw nalatenschap uiteindelijk bij echtscheiding toch niet in de portemonnee van uw schoonkinderen terecht komt. Natuurlijk gaat u er van uit en hoopt u dat een echtscheiding uw kind niet overkomt. Helaas strandt in Nederland meer dan een op de drie huwelijken.

De uitsluitingsclausule in uw testament zorgt er voor dat uw nalatenschap niet in de gemeenschap van goederen terecht komt. Het blijft privébezit van uw erfgenaam (uw kind). Bij een scheiding heeft diens echtgenoot geen recht op het geld. In de clausule kunt u bepalen dat dat de “vruchten” van de erfenis (rente, huurinkomsten, dividend) van de erfgenaam blijven.

Om als erfgenaam bij een scheiding een beroep te doen op de clausule moet de erfgenaam wel kunnen aantonen dat dat deel van het vermogen uit de erfenis afkomstig is, bijvoorbeeld door het op een afzonderlijke rekening te beheren.

Vriendelijker variant

De uitsluitingsclausule kan ook belastingnadelen opleveren. Als het huwelijk niet door scheiding maar door overlijden van uw kind eindigt, dan valt die erfenis onder diens privévermogen en valt dus in zijn geheel onder de erfbelasting. Om dat te voorkomen kunt u kiezen voor een vriendelijke variant, waarbij de uitsluitingsclausule vervalt als uw kind overlijdt en alleen geldt bij eventuele echtscheiding.

Een derde mogelijkheid om te voorkomen dat de erfenis naar de schoonfamilie gaat is de zogenaamde “tweetrapsmaking”. U bepaalt daarin dat het recht van het kind bij diens overlijden eindigt en dat daarna bijvoorbeeld kleinkinderen, broers of zussen in diens plaats treden.

Wilt u meer weten over de uitsluitingsclausule in het algemeen en de specifieke invulling in het bijzonder? Bel ons! Wij helpen u bij het vinden van een goede invulling die past bij uw situatie.