Aangaan maatschap met ouder geen schenking

Het komt vaak voor dat ouder en kind een maatschap aangaan met het oog op voortzetting van het bedrijf van de ouder op langere termijn. De fiscus kijkt belangstellend mee en beoordeelt of al dan niet sprake is van een schenking.


Een van de mogelijk te volgen procedures is dat de ouder alle roerende zaken in het bedrijf en het gebruik en genot van de onroerende zaken en – in de agrarische sector – het melkquotum inbrengt in de maatschap onder voorbehoud van stille reserves. Met een voortzettingsbeding bij ontbinding van de vennootschap wordt de maatschapsakte gecompleteerd.

Met een dergelijke maatschapsovereenkomst ontstaat een complex van rechten en plichten waarbij een (voorwaardelijke) bevoordeling van een van de maatschapsleden zou kunnen optreden. Als de belastinginspecteur vindt dat er sprake is van bevoordeling en dus schenking, dan moet hij aantonen waarom de maatschapsakte tot bevoordeling zou leiden. Kan hij dat niet, zoals in de hiervoor omschreven situatie, dan is er geen sprake van schenking.

Hierin gaat verandering komen. Per 1 januari 2012 zal – naar verwachting met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010 – de uitoefening van een voortzettingsbeding en dergelijke in een vennootschapsovereenkomst tijdens het leven op grond van de wet fictief worden aangemerkt als een schenking.

Wilt u meer weten over de ins en outs van het aangaan van een maatschap binnen de familie? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.