Aandeelhouder na verkoop BV soms nog aansprakelijk

Als u uw BV hebt verkocht en deze kan niet aan haar fiscale verplichtingen voldoen, dan kan de fiscus u aanspreken. Vooral bij BV's die geen actieve onderneming meer hebben is dit een risico. Bijvoorbeeld als er op het moment van verkoop nog een herinvesteringsreserve in de BV zit.


Als herinvesteringsreserve niet wordt gebruikt, wordt een naheffingsaanslag vennootschapsbelasting opgelegd. Blijft deze navordering onbetaald, dan wordt u als verkoper door de fiscus aangesproken voor het bedrag van de naheffingsaanslag. De fiscus kan dit doen als aan drie voorwaarden wordt voldaan:

  1. Het vermogen van de BV bestaat in belangrijke mate uit beleggingen.

  2. U moet voor ten minste één derde gedeelte aandeelhouder zijn geweest.

  3. De BV moet anders dan door normale bedrijfsvoering verminderd zijn in de periode van vijf jaar voor de verkoop tot drie jaar er na.

De rechter stelt zich op het standpunt dat het vermogen van een BV verminderd is als de koper uiteindelijk geen verhaal blijkt te bieden op de overgenomen vordering. Ook al hebt u op het moment van verkoop onderzocht of de koper verhaal kan bieden, ontkomt u er niet aan dat de fiscus de vordering op u verhaalt.

Meer weten over uw opstelling bij verkoop van uw BV? Wij maken graag een afspraak met u. Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.