40% van de Nederlanders is voor afschaffing legitieme portie

Veertig procent van de Nederlanders vindt dat het wettelijk mogelijk moet zijn je volwassen kind te onterven, zonder dat hij/zij recht heeft op een legitieme portie. Zij vinden dat ouders volledig zelf mogen bepalen wat er met hun erfenis gebeurt, in plaats van de overheid. Dat blijkt uit onderzoek onder 1.000 Nederland in opdracht van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).


De belangrijkste reden voor een onterving is de veroordeling van een kind voor een misdrijf tegen een ouder. Dat is nu ook al wettelijk vastgelegd. 74% van de ondervraagden vindt dat kinderen dan geen recht hebben op de legitieme portie. Verslaving van een kind (59%) en langdurig geen contact of een verstoorde relatie tussen ouder en kind (39%) zijn andere redenen.

Bijna een derde (29%) van de ondervraagden vindt dat je kinderen niet volledig moet kunnen onterven, terwijl ongeveer een gelijk aantal (31%) neutraal tegen het onderwerp aankijkt. Voorstanders voor afschaffing van de legitieme portie (40%) vinden dat ouders keuzevrijheid moeten hebben om te bepalen wat er met een erfenis gebeurt. Een bloedband is volgens hen geen automatisme meer voor een onherroepelijk recht op een deel van de erfenis. Ook geven zij aan dat ouders vast een goede reden hebben om een kind te onterven.

Inwoners van de vier grote steden, hoogopgeleiden, dertigers en ouders van minderjarige kinderen zijn relatief vaak voorstanders van afschaffing. 65-plussers zijn juist relatief vaak tegenstanders. ‘Het blijft toch je kind' en ‘Je hebt gekozen voor kinderen, die hebben ook rechten' zijn argumenten die door hen vaak worden genoemd.

Aanleiding voor het onderzoek zijn geluiden uit de politiek, maatschappij en de notariële beroepsgroep dat de legitieme portie niet meer van deze tijd zou zijn. Zo geven notarissen aan steeds vaker vragen over onterving te krijgen. Ook zijn notarissen zelf in meerderheid voor afschaffing van de legitieme portie. De beroepsorganisatie vroeg haar leden in december 2015 te reageren op de stelling ‘schaf de legitieme portie af'. 62% van de respondenten was het daarmee eens.