Column: Waar is het testament van tante Thea gebleven?

Op een regenachtige dag in november wordt in haar kapitale woning - ergens in Twente - het ontzielde lichaam van een oude vrouw gevonden. Ze is aan een natuurlijke dood gestorven.


Een testament wordt niet gevonden, maar volgens haar neef Toon heeft zijn tante Thea een groot vermogen. Ze heeft altijd gesproken over haar testament dat zij zou hebben gemaakt bij notaris Pennelikker, die inmiddels met pensioen is. Zijn kantoor is gesloten en bestaat ook niet meer.

Wat nu?
Gelukkig woonde tante Thea in Nederland en heeft zij het testament gemaakt bij een Nederlandse notaris. En dan is het goed geregeld. De vermeende nabestaanden van tante Thea kunnen namelijk zelf of via elke notaris in Nederland bij het CTR (Centraal Testamenten Register) navragen of er een testament is en zo ja, bij welke notaris dat testament ligt. Deze informatie is eenvoudig en gratis te verkrijgen. Het CTR biedt geen inzage in de inhoud van het testament; daarvoor moet je bij de betreffende notaris zijn.

Maar wat als de notaris bij wie het testament is gemaakt is overleden of met pensioen is gegaan? Dan bepaalt het Ministerie van Justitie welke notaris zijn/haar akten en/of dossiers overneemt. Dat geldt dus niet alleen voor testamenten, maar voor alles waarvoor cliënten de betrokken notaris hebben bezocht.

Na een kleine zoektocht kwam het testament van tante Thea boven water. Alle aktes en overige gegevens van haar en van alle overige cliënten van notaris Pennelikker waren overgenomen door een andere notaris in de buurt en aan deze notaris werd opdracht gegeven om de nalatenschap af te wikkelen.

Pekela
Notaris Pennelikker is met pensioen gegaan en ook in Pekela is straks - na een periode van meer dan 200 jaar - geen notariskantoor meer. Het notariskantoor te Pekela blijft alleen voor nog lopende zaken geopend tot 1 januari 2021. Als een notaris stopt en geen opvolger heeft, dan wordt zijn protocol overgenomen door een andere notaris. Dat is wettelijk geregeld.

Dijkstra Jansen Bergman Notarissen in Stadskanaal
De Minister van Rechtsbescherming heeft goedgekeurd dat alle originele notariële akten en de daarbij behorende dossiers van het notariskantoor in Pekela in het vervolg op te vragen zijn bij Dijkstra Jansen Bergman notarissen & juridisch adviseurs in Stadskanaal.

Voor de cliënten van notaris Kauffeld betekent dat, dat hun gegevens straks in het kantoorsysteem van Dijkstra Jansen Bergman notarissen & juridisch adviseurs zijn opgenomen. Op deze wijze is het dossier van iedere cliënt direct voorhanden en kan dit dadelijk worden ingezien. Van de door notaris Kauffeld gepasseerde akten kunnen door het notariskantoor te Stadskanaal op verzoek afschriften (officiële kopieën) worden afgegeven.

Het notariskantoor te Stadskanaal is er met haar twintig medewerkers klaar voor om de notariële dienstverlening, ook voor wat betreft de regio Pekela, op een goede manier voort te zetten.